Trung tâm GTC tổ chức lớp học phụ đạo nhiều môn học cho các bạn sinh viên có nhu cầu.
Với đội ngũ sinh viên hướng dẫn có thành tích cao trong học tập, đạt giải ở các cuộc thi Olympic toàn quốc, người học sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng kiến thức sau khóa học.

 MỘT SỐ MÔN HỌC PHỤ ĐẠO TẠI TRUNG TÂM GTC

Môn học

Dự kiến số buổi

Ghi chú

1. Sức bền vật liệu

F1

8 - 10

 

F2

8 - 10

 

4 tín chỉ

13 – 15

 

2. Cơ kết cấu

F1

8 – 10

 

F2

8 – 10

 

4 tín chỉ

13 - 15

 

3. Nền móng

5 – 6

 

4. Xác suất thống kê

4 – 5

 

5. Giải tích

F1

4 – 5

 

F2

4- 5

 

6. Kết cấu thép

5 – 6

 

7. Kết cấu BTCT

5 – 6

 

HỌC PHÍ HỌC PHỤ ĐẠO TẠI GTC

Học phí dựa vào số bạn sinh viên học thực tế tại 1 buổi học

1 Sinh viên

Nhóm

2–3 SV

Nhóm

4 -5 SV

Nhóm

6 -10 SV

Nhóm 

> 10 SV

Trọn gói
(không giới hạn số buổi, hỗ trợ học đến khi nào thi đạt) 

 

200k/buổi

 

 

150k/buổi

 

100k/buổi

80k/buổi

60k/buổi

Môn 4 tín chỉ: 1,5 triệu

Môn 3 tín chỉ: 1,3 triệu

Môn 2 tín chỉ: 1 triệu 

Để biết thêm  thông tin chi tiết và ĐĂNG KÝ tham gia các môn học tại trung tâm GTC, Vui lòng liên hệ 024.3990.7530 hoặc trực tiếp tại P106 nhà N1 (dãy nhà photo) trường đại học GTVT HN.