1. Thông tin chung:

- Số buổi học theo khóa: 06 (mỗi buổi 120 phút không nghỉ giữa giờ)

- Học phí: Học phí tại trung tâm GTC.

- Điều kiện: Học viên đã học xong thiết kế hình học đường ô tô.

  1. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Người đã có kiến thức cơ bản về kế toán, biết định khoản kế toán.

SKETCHUP là một phần mềm mô hình hóa 3D dành cho các kiến trúc sư công trình và quy hoạch,các kỹ sư xây dựng,thủy lợi... Phần mềm này nổi bật như một công cụ diễn tả ý tưởng đơn giản, nhanh gọn với giao diện đồ họa trực quan ,thuận tiện để lên ý tưởng một mô hình 3D mà không mất quá nhiều thời gian chỉnh sửa và không đòi hỏi trình độ cao về đồ họa như các phần mềm 3D khác.

Cung cấp cho học viên có khả năng tùy biến trên AutoCAD, Excel, lập trình mở rộng ứng dung trên AutoCAD, Excel.

  • Học viên hiểu được vai trò của lập trình mở rộng trên AutoCAD và Excel.
  • Học viên có thể sử dụng VBA trên AutoCAD và Excel để lập trình ở mức cơ bản.

1. Thông tin chung:

- Số buổi học theo khóa: 06 (mỗi buổi 120 phút không nghỉ giữa giờ)
- Học phí: Học phí tại Trung tâm GTC
- Điều kiện: Biết sử dụng AutoCAD và Excel