Đề cương

1. Thông tin chung:

- Số buổi học theo khóa: 06 (mỗi buổi 120 phút không nghỉ giữa giờ)
- Học phí: Học phí tại Trung tâm GTC
- Điều kiện: đã học xong môn Vẽ kỹ thuật.


2. Nội dung

3. Những ai nên học chương trình này

- Các bạn sinh viên ngành Công trình, Xây dựng và Kinh tế xây dựng đã học hết năm thứ nhất (sẽ cần dùng AutoCAD để làm bài tập lớn, TKMH, ĐATN)
- Những người đã học xong và công việc liên quan đến thiết kế