Khóa học giúp bạn có được kỹ năng nâng cao và chuyên nghiệp trong việc sử dụng AutoCAD lập bản vẽ kỹ thuật một cách nhanh chóng và chính xác.

1. Thông tin chung:

- Số buổi học theo khóa: 06 (mỗi buổi 120 phút không nghỉ giữa giờ)
- Học phí: Học phí tại GTC
- Điều kiện: đã học xong môn Vẽ kỹ thuật, AutoCAD cơ bản 
-
Đăng ký học tại: http://gtc.edu.vn/index.php/dang-ky-hoc/dang-ky-hoc-tai-gtc

2. Nội dung

BUỔI 1: Tổng quan về bản vẽ và AutoCAD cơ bản

1. Quy định về bản vẽ

1.1. Các thông tin có được từ bản vẽ

1.2. Các không gian trong CAD

1.3. ‎Ý nghĩa của việc thiết lập môi trường bản vẽ

1.4. Một số quy định chung

1.4.1. Khung và tỷ lệ bản vẽ

1.4.2. Quy định về đường nét và cỡ chữ

2. Thiết lập môi trường vẽ.

2.1. Text style.

2.2. Layer.

2.3. Dimesion Style.

2.4. Hatch.

2.5. LineType.

2.6. Ghi các thiết lập môi trường bản vẽ thành Template.

BUỔI 2: Làm việc với Block và Bảng biểu

1. Block gốc.

1.1.1. Block

1.1.2. Quản lý các block.

2. Block attribute

2.1.1. Tạo Block thuộc tính

2.1.2. Sử dụng Block thuộc tính

3. Block động

3.1.1. Tạo Block động

3.1.2. Sử dụng Block động

4. Minsert block

5. Bảng trong AutoCAD 

BUỔI 3: Quản lý bản vẽ và đối tượng trong bản vẽ

1. Tìm kiếm và thay thế dữ liệu văn bản (Find)

2. Liên kết thuộc tính của đối tượng với Text (Field)

3. Chọn đối tượng và lọc đối tượng

4. Quản lý bản vẽ trong dự án bằng Sheetset

5. Làm việc theo nhóm qua mạng.

BUỔI 4: Làm việc với dữ liệu bên ngoài

1. Tham khảo ngoài

1.1. Giới thiệu về tham khảo ngoài.

1.2. Chèn một xref vào bản vẽ

1.3. Mở một xref từ bản vẽ chính

1.4. Hiệu chỉnh xref từ bản vẽ chính.

1.4.1. Lệnh Refedit (Reference Edit).

1.4.2. Thêm, bỏ bớt các đối tượng khỏi working set (Lệnh refset).

1.4.3. Lệnh refclose

1.4.4. Một số biến hệ thống liên quan đến xref.

1.5. Điều khiển sự hiển thị của một xref. 

1.6. Quản lý xref

2. Dán, Liên kế và Nhúng các đối tượng

2.1. Embedding objects into AutoCAD

2.2. Linking data

2.3. Pasting data into AutoCAD 

BUỔI 5: Layout và in ấn

1. Làm việc với Layout

1.1. Paper Space

1.2. Các thao tác trên Viewport của Paper Space

1.2.1. Tạo các Viewport

1.2.2. Cắt xén đường bao Viewport

1.2.3. Tỷ lệ trong từng Viewport

1.2.4. Layer trong từng Viewport

1.2.5. Ẩn hiện viewport

1.2.6. Ẩn hiện đường bao viewport

1.2.7. Scale LineType

1.2.8. Các hiệu chỉnh khác đối với Viewport

1.3. Các chú ý khi in nhiều tỉ lệ trong một bản vẽ

2. Điều khiển in ấn.

2.1. Khai báo thiết bị in.

2.2. In ra file *.PLT

BUỔI 6: TÙY BIẾN TRONG AUTOCAD

1. Tạo các dạng đường (file linetype)

1.1. Khái niệm và phân loại dạng đường.

1.2. Tạo các dạng đường đơn giản.

1.2.1. Dùng creat trong lệnh -linetype.

1.2.2. Tạo linetype bằng cách soạn thảo trực tiếp trong .LIN

2. Express Tools

3. Biến hệ thống

4. Sử dụng AutoLisp

4.1. Các AutoLisp có sẵn

4.2. Tạo các Lisp đơn giản

5. Tổng quan về VBA trong AutoCAD

3. Những ai nên học chương trình này

- Các bạn sinh viên ngành Công trình, Xây dựng và Kinh tế xây dựng đã học hết năm thứ nhất (sẽ cần dùng AutoCAD để làm bài tập lớn, TKMH, ĐATN)
- Những người đã học xong và công việc liên quan đến thiết kế.