Cung cấp cho học viên có khả năng tùy biến trên AutoCAD, Excel, lập trình mở rộng ứng dung trên AutoCAD, Excel.

  • Học viên hiểu được vai trò của lập trình mở rộng trên AutoCAD và Excel.
  • Học viên có thể sử dụng VBA trên AutoCAD và Excel để lập trình ở mức cơ bản.

1. Thông tin chung:

- Số buổi học theo khóa: 06 (mỗi buổi 120 phút không nghỉ giữa giờ)
- Học phí: Học phí tại Trung tâm GTC
- Điều kiện: Biết sử dụng AutoCAD và Excel

2. Nội dung

Buổi 1: Cơ bản về ngôn ngữ lập trình Visual Basic

 

 

Buổi 2:  XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MỘT SỐ LOẠI MẶT CẮT CƠ BẢN HAY DÙNG TRONG KẾT CẤU CẦU

 

Buổi 3: CHƯƠNG TRÌNH LẬP BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ

 

Buổi 4:  XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬP DỮ LIỆU VÀ TỰ ĐỘNG TẠO BẢN VẼ BỐ TRÍ CHUNG TRỤ CẦU THÂN ĐẶC TRONG AUTOCAD

 

Buổi 5: CHƯƠNG TRÌNH VẼ TRẮC DỌC TỰ NHIÊN TRÊN AUTOCAD VỚI SỐ LIỆU ĐỌC TỪ FILE EXCEL

 

Buổi 6: CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU TỪ BẢN VẼ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRÊN AUTOCAD SANG SỐ LIỆU DẠNG TỌA ĐỘ ĐIỂM TRÊN EXCEL ĐỂ LÀM DỮ LIỆU CHO CÁC PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐƯỜNG