ADS Road – Công cụ chuyên dụng phục vụ công tác thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công và hoàn công tuyến đường

Khóa học giúp các bạn sử dụng phần mềm ADS Road hỗ trợ thiết kế hình học tuyến đường ô tô, tạo hồ sơ bản vẽ tuyến đường nhanh chóng và hiệu quả. Quá trình học giúp kiến thức  chuyên ngành tốt của các bạn được ứng dụng trong phần mềm như thế nào? Điều đặc biệt là cách triển khai tuyến đường ngoài thực địa.

1. Thông tin chung:

- Số buổi học theo khóa: 06 (mỗi buổi 120 phút không nghỉ giữa giờ)

- Học phí: Học phí tại trung tâm GTC.

- Điều kiện: Học viên đã học xong thiết kế hình học đường ô tô.

2. Nội dung

Buổi 1

 • Tổng quan

Cài đặt

Giao diện

 • Số liệu đầu vào chương trình

Số liệu dạng bình đồ số hóa

Số liệu dạng tệp toàn đạc *.txt

Số liệu dạng *.NTD

Số liệu khác

 • Mô hình địa hình <MHĐH>

Các dữ liệu đưa vào MHĐH & Ý nghĩa

Hiệu chỉnh mô hình địa hình.

Buổi 2

 • Thiết kế tuyến trên bình đồ

Định vị cơ tuyến

Bố trí cong nằm và siêu cao

Cọc trên tuyến

 • Trắc dọc tự nhiên

Khai báo mẫu bảng trắc dọc

Vẽ trắc dọc tự nhiên

Hiệu chỉnh trắc dọc tự nhiên

Địa chất trắc dọc

Xuất trắc dọc khảo sát tuyến

 • Trắc ngang tự nhiên

Khai báo mẫu bảng trắc ngang

Vẽ trắc ngang tự nhiên

Hiệu chỉnh trắc ngang

Đưa địa chất vào trắc ngang tuyến

Đưa đường cũ vào trắc ngang tuyến

Buổi 3

 • Thiết kế trắc dọc tuyến đường

Thiết kế đường đỏ tuyến đường

Bố trí cong đứng

Xác định vị trí cống & Công trình trên tuyến đường

Điền thiết kế trắc dọc

 • Thiết kế trắc ngang tuyến đường

Thiết kế siêu cao mở rộng

Thiết kế mặt cắt tuyến đường: Mặt đường, lề đường, vỉa hè, taluy...

Thiết kế đảm bảo tầm nhìn

Thiết kế theo đường mặt bằng

Điền thiết kế trắc ngang

Buổi 4

 • Thiết kế áo đường

Khai báo các mã khuôn đường

Áp kết cấu áo đường: Mặt đường, lề đường, vỉa hè...

 • Gia cố nền đường

Vét bùn đánh cấp

Ốp mái taluy & Gia cố rãnh nếu có

Buổi 5

 • Tính khối lượng

Các mã khối lượng cơ bản: Đào nền, đắp nền...

Các mã khối lượng người dùng tự định nghĩa

 • Lập bảng khối lượng

Xuất bảng tổng hợp khối lượng

Xuất bảng khối lượng sang Ms Excel

 • Hoàn thiện bình đồ tuyến đường

Buổi 6

 • Xuất bảng biểu

Bảng tọa độ cọc, Bảng yếu tố cong, Bảng cắm cong....

Bảng thống kê bán kính cong, bảng dốc dọc thiết kế

 • Xuất hồ sơ in ấn bình đồ
 • Xuất in ấn trắc dọc
 • Xuất in ấn trắc ngang

3. Những ai nên học

- Các bạn sinh viên đã học hết năm thứ ba (sẽ cần dùng để làm bài tập lớn, ĐATN)

- Những người đã học xong nhưng muốn học thiết kế hình học tuyến đường trên máy tính.