Khóa học giúp bạn có được một công cụ hữu hiệu để lập bản vẽ kỹ thuật một cách nhanh chóng và chính xác. Đồng thời là cơ sở để bạn có thể tiếp tục nâng cao trình độ của mình với việc "bắt" AutoCAD tự động tính toán và lập bản vẽ thông qua VBA.

1. Thông tin chung:

- Số buổi học theo khóa: 06 (mỗi buổi 120 phút không nghỉ giữa giờ)
- Học phí: Học phí tại Trung tâm GTC
- Điều kiện: đã học xong môn Vẽ kỹ thuật.


2. Nội dung

Mô-đun 1

- Giới thiệu phương pháp học hiệu quả
- Tổng quan về AutoCAD và cách ứng dụng quy tắc 80/20
- Phân tích cấu trúc và nội dung bản vẽ kỹ thuật
- Các lệnh dùng để quan sát bản vẽ (Zoom, Pan, nút giữa Mouse)
- Vẽ đoạn thẳng và hiệu chỉnh (Line, Undo, Erase, Select, Osnap, Ortho, Units)
- Thiết lập giao diện dạng Ribbon và Classic
- Giới thiệu dự án 1
- Lập bản vẽ bố trí chung cho dự án 1: vẽ mặt bên (Line với chiều dài cố định, Mirror, Offset)

Mô-đun 2

- Lập bản vẽ bố trí chung dự án 1: vẽ mặt bên, mặt bằng (DimStyle, TextStyle, DimLinear, Dtext, LTScale, Change color, Change LineType, DimContinue, Copy, DDEdit, Rotate)

Mô-đun 3

- Lập bản vẽ bố trí chung dự án 1: vẽ mặt cắt (Pline, tọa độ đương đối, Move, Extend, PEdit, Block, Measure, Trim, Hatch, Stretch)
- Lập bản vẽ bố trí cốt thép (Circle, Array, Appload)

Mô-đun 4

- Vẽ tách cốt thép và lập bảng khối lượng (Mtext, lấy dữ liệu từ Excel)
- Tạo bản in và in dự án 1 (Layout, Viewport, Page setup, Mview, Zoom XP, Plot, Layer)
- Giới thiệu về dự án 2
- Lập bản vẽ bố trí chung cho dự án 2: vẽ mặt đứng (DimDiameter)

Mô-đun 5

- Lập bản vẽ bố trí chung cho dự án 2: vẽ mặt cắt, mặt bằng (DimAngular)
- Cấu trúc của khung tên và vẽ khung tên cho bản vẽ (Divide, Rectang, Dtext J, Filter, Copy-Paste)
- Sử dụng khung tên một cách linh hoạt (Wblock, DWG Reference, External References)
- Tạo bản in A3 cho bản vẽ dài (trắc dọc tuyến đường)

Mô-đun 6

- Tạo bản in A3 cho bản vẽ phức tạp - bình đồ tuyến đường (MVSetup)
- Tạo và sử dụng Template trong giao diện Ribbon
- In một hình vẽ với nhiều tỷ lệ (Layer)
- Tạo lệnh mới cho AutoCAD bằng AutoLISP
- Đổi tên lệnh của AutoCAD

3. Những ai nên học chương trình này

- Các bạn sinh viên ngành Công trình, Xây dựng và Kinh tế xây dựng đã học hết năm thứ nhất (sẽ cần dùng AutoCAD để làm bài tập lớn, TKMH, ĐATN)
- Những người đã học xong và công việc liên quan đến thiết kế