Khóa học giúp sinh viên tính được tất cả các bài tập môn Cơ kết cấu cùng các sơ đồ tính đặc biệt. Tính được kết cấu cống các loại dùng trong đường bộ.

1. Thông tin chung:

2. Mục tiêu

 • Tính được tất cả các bài tập môn Cơ học kết cấu.
 • Tính được nội lực và chuyển vị của các loại kết cấu phổ biến với tất cả các loại lực tác dụng.
 • Tính được các loại kết cấu có sơ đồ đặc biệt (thanh cứng vô cùng, liên kết xiên kích thước lớn…).
 • Tính được nội lực kết cấu cống các loại dùng trong đường bộ.

3. Nội dung

 • Mô-đun 1
  • Những yêu cầu trong phân tích kết cấu
  • Tổng quan về MIDAS/Civil
  • Tính toán nội lực và chuyển vị của dầm giản đơn với tất cả các loại liên kết và lực tác dụng phổ biến (dự án 1)
 • Mô-đun 2 
 •  
  • Tính nội lực và chuyển vị của dầm liên tục (dự án 2)
  • Tính nội lực và chuyển vị của hệ mạng dầm (dự án 3)
 • Mô-đun 3
  • Tính nội lực và chuyển vị của kết cấu khung với tác dụng của lực phân bố, lực tập trung, nhiệt độ, chuyển vị cưỡng bức (dự án 4)
 • Mô-đun 4
  • Tính nội lực và chuyển vị của dầm cong trên mặt bằng (dự án 5)
  • Tính toán kết cấu vòm và bài toán đường ảnh hưởng (dự án 6)
 • Mô-đun 5
  • Tính nội lực và chuyển vị kết cấu dạng khung kín trên gối đàn hồi (dự án 7)
  • Tính toán kết cấu giàn và bài toán đường ảnh hưởng cho giàn (dự án 8)

 Mô-đun 6

  • Dựng sơ đồ kết cấu dây bằng AutoCAD (dự án 9)
  • Tính nội lực và chuyển vị của kết cấu đặc biệt: liên kết có kích thước lớn, liên kết xiên, thanh cứng vô cùng (dự án 10)

 1. Thông tin chung:

- Mã số: MIDAS-2

- Số buổi học theo khóa: 06

- Hình thức thi: trắc nghiệm

- Điều kiện: đã học xong: MIDAS-1 + Thiết kế cầu BTCT

- Cấp chứng chỉ: hoàn thành 02 khóa học có mã số: MIDAS-2MIDAS-3

 

2. Mục tiêu :

- Có thể phân tích kết cấu cầu dầm BTCT dự ứng lực có các dạng mặt cắt ngang khác nhau.

- Phân tích được kết cấu cầu dầm thi công phân đoạn

 

3. Nội dung

 

Mô-đun 1 

- Tổng quan về cầu dầm BTCT dự ứng lực

- Mô hình hóa mặt cắt dạng hộp của cầu dầm (dự án 1)

- Mô hình hóa mặt cắt của bản khoét lỗ (dự án 2)

 

 

Mô-đun 2

- Mô hình hóa liên kết Dầm – Trụ trong kết cấu cầu dầm (dự án 3)

- Mô hình hóa làn xe và hoạt tải

 

Mô-đun 3

- Mô hình hóa cáp dự ứng lực (tiếp dự án 3)

 

Mô-đun 4

- Phân tích cầu dầm giản đơn BTCT dự ứng lực mặt cắt chữ T (dự án 4)

+ Tạo mô hình vật liệu, mặt cắt

+ Tạo mô hình phần tử cho kết cấu mạng dầm

+ Tạo các liên kết gối và liên kết dầm dọc – dầm ngang

+ Nhập các tĩnh tải cơ bản

 

Mô-đun 5

Tiếp dự án 4

+ Nhập dữ liệu về hoạt tải

+ Nhập dữ liệu về tải trọng dự ứng lực

+ Phân tích và xuất kết quả

 

Mô-đun 6

- Giới thiệu về cầu dầm thi công phân đoạn (dự án 5, lấy số liệu của dự án 4)

- Các vấn đề cần xử lý trong mô hình hóa kết cấu thi công phân đoạn

- Mô hình hóa các giai đoạn thi công

 

- Phân tích và xuất kết quả

 

1. Thông tin chung:

- Mã số: MIDAS-3

- Số buổi học theo khóa: 04

- Hình thức thi: trắc nghiệm

- Điều kiện: đã học xong: MIDAS-1MIDAS-2 + Thiết kế cầu BTCT

- Cấp chứng chỉ: hoàn thành 02 khóa học có mã số: MIDAS-2MIDAS-3

2. Mục tiêu : 

- Hiểu về công nghệ thi công đúc hẫng cân bằng.

- Có thể phân tích kết cấu cầu BTCT dự ứng lực thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng.

3. Nội dung

 

Mô-đun 1

- Tổng quan về công nghệ thi công đúc hẫng cầu BTCT

- Những vấn đề cần giải quyết trong mô hình hóa cầu bê tông đúc hẫng

- Giới thiệu dự án

- Thực hiện phần 1 của dự án:

+ Thiết lập dự án

+ Tạo mô hình vật liệu và mặt cắt

+ Xây dựng mô hình phần tử của kết cấu

 

Mô-đun 2

- Giới thiệu về trình tự thi công đúc hẫng cân bằng

- Phân chia các giai đoạn thi công 

- Thực hiện phần 2 của dự án:

+ Tạo các nhóm kết cấu và nhóm liên kết ứng với giai đoạn thi công

+ Khai báo các liên kết, gán các liên kết vào các nhóm tương ứng với giai đoạn thi công và giai đoạn sử dụng

+ Khai báo các trường hợp tải trọng và các nhóm tải trọng tương ứng với từng giai đoạn

+ Nhập các tải trọng cơ bản

 

Mô-đun 3

- Thực hiện phần 3 của dự án:

+ Định nghĩa các giai đoạn thi công và thiết lập các thông số cho từng giai đoạn

+ Tính toán và nhập tải trọng xe đúc

+ Tính toán và nhập dữ liệu về tải trọng bê tông ướt

 

Mô-đun 4

- Thực hiện phần 4 của dự án:

+ Khai báo tải trọng dự ứng lực, các tải trọng thời gian

+ Thiết lập các tổ hợp tải trọng

 

+ Phân tích và xuất kết quả