1. Thông tin chung:

- Số buổi học theo khóa: 06 (mỗi buổi 120 phút không nghỉ giữa giờ)

- Học phí: Học phí tại trung tâm GTC.

- Điều kiện: Học viên đã học xong thiết kế hình học đường ô tô.

 

2. Nội dung

Mô-đun 1

 • Cấu trúc một bộ hồ sơ thiết kế đường bộ
 • Cách triển khai một dự án thiết kế đường bộ trên máy tính
 • Thiết kế tuyến đường từ số liệu khảo sát trên thực địa (đo toàn đạc): thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang

Mô-đun 2

 • Bổ sung lề gia cố
 • Tính toán các loại khối lượng (đào, đắp k95, đắp K98, vét bùn, …)
 • Hoàn thiện bản vẽ
 • Thiết lập bản in khổ A3 cho bình đồ và trắc dọc

Mô-đun 3

 • Thiết kế mở rộng cục bộ về một phía trên tuyến
 • Bổ sung rãnh dọc cho trắc ngang
 • Thiết kế đoạn rãnh dọc với độ dốc ngược
 • Số hóa bản đồ địa hình in trên giấy
 • Thiết kế tuyến trên bản đồ địa hình đã số hóa

Mô-đun 4

 • Thiết kế sơ bộ trắc dọc và trắc ngang
 • Lập và chuyển bảng khối lượng từ Nova-TDN sang Excel
 • Hiệu chỉnh bình đồ tuyến (dịch đường tim tuyến để tránh đắp không hợp lý)

Mô-đun 5

 • Hiệu chỉnh đường đen trắc dọc tuyến tại vị trí cắt qua dòng chảy
 • Hiệu chỉnh đường đỏ trắc dọc tuyến
 • Hiệu chỉnh đường đen trắc ngang
 • Hiệu chỉnh đường đỏ trắc ngang (làm bậc thềm cho taluy dương, xóa rãnh dọc thừa và mở rộng lề, thay đổi bề rộng lề và làm rãnh dọc xây, hiệu chỉnh taluy âm và làm tường chắn, bổ sung rãnh dọc, bổ sung đánh cấp)
 • Nhập số liệu khảo sát địa hình cho thiết kế nâng cấp tuyến đường ôtô

Mô-đun 6

 • Thiết kế và hiệu chỉnh trắc dọc (bổ sung thêm đỉnh đổi dốc mới để tránh đắp trên mặt đường cũ)
 • Thiết kế và hiệu chỉnh trắc ngang (thay đổi cục bộ trắc dọc để tránh đào mặt đường cũ, bổ sung rãnh dọc khi đắp thấp, xử lý phần tiếp nối với taluy dương đường cũ)
 • Tính toán khối lượng

3. Những ai nên học

- Các bạn sinh viên đã học hết năm thứ ba (sẽ cần dùng để làm bài tập lớn, ĐATN)

- Những người đã học xong nhưng muốn học thiết kế hình học tuyến đường trên máy tính