Khóa học giúp bạn có được một công cụ hữu hiệu để lập ứng dụng Office trong công việc hồ sơ cũng như văn phòng nhanh và đẹp. Đồng thời là cơ sở để bạn có một chuẩn định dạng các công việc giấy tờ trong văn phòng.

 1. Thông tin chung:

- Số buổi học theo khóa: 06 (mỗi buổi 120 phút không nghỉ giữa giờ)

- Học phí: Học phí tại trung tâm GTC.

- Điều kiện: biết sử dụng hệ điều hành Windows.

2. Nội dung

3. Những ai nên học chương trình này

- Các bạn sinh viên đã học hết năm thứ nhất (sẽ cần dùng Office để làm bài tập lớn, TKMH, ĐATN)

- Những người đã học xong và công việc liên quan đến thiết kế, văn phòng.