QUY TRÌNH THI SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ B2

 

1. Thi lý thuyết
- Thi bằng lái xe ô tô B2 C D E gồm có 30 câu trắc nghiệm lý thuyết trong bộ đề 450 câu trong thời gian là 20 phút.
- Hạng B2 thi 26 điểm trở lên là đạt.
- Hạng C D E thi 28 điểm trở lên là đạt.
2. Thực hành
- Học viên đạt phần lý thuyết mới được thi thực hành.
- Sát hạch 10 bài thi sa hình liên hoàn có gắn thiết bị chấm điểm: Thang điểm là 100 và các hạng B2 C D E thi trên 80 điểm là đạt
Học viên đạt phần này sẽ được thi bài cuối cùng
 3. Sát hạch 2km đường trường
- Thang điểm là 30 điểm và các hạng B2 C D E thi trên 16 điểm là đạt
Lưu ý:
- Nếu học viên thi phần 2 không đạt thì được bảo lưu kết quả 1 lần nếu lần 2 không đạt thì phải thi lại phần lý thuyết.
- Và cũng tương tự sát hạch phần 3 không đạt sẽ được bảo lưu kết quả 1 lần kết quả lý thuyết và sát hạch sa hình, nếu 2 lần không đạt phải thi lại phần lý thuyết và sa hình.