Sau một thời gian dài chuẩn bị về nhân lực và cơ sở vật chất, Trung tâm GTC chính thức mở cửa Thư viện sách miễn phí dành cho các bạn sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải.

Tập đoàn IHI và bộ môn Tự động hoá thiết kế Cầu đường - Khoa Công trình - Trường đại học Giao thông vận cùng Trung tâm Công nghệ GTC tải gửi tới các bạn Sinh viên trường ĐH GTVT khoá học miễn phí Xây dựng Cầu Dây văng.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Thầy Sasaki đến từ Nhật Bản, Trung tâm Công nghệ GTC - Trường ĐH GTVT mở lớp học tiếng Nhật miễn phí cho các bạn bắt đầu.

Mời các bạn sinh viên tham dự lớp học miễn phí tại Trung tâm Công nghệ GTC

Nhằm hỗ trợ sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải, Trung tâm Công nghệ GTC thường xuyên tổ chức các khóa học sử dụng phần mềm miễn phí. Mời các bạn quan tâm tìm hiểu và đăng ký tại Trung tâm GTC, phòng 106 nhà N1 trường Đại học Giao thông vận tải.