Tập đoàn IHI và bộ môn Tự động hoá thiết kế Cầu đường - Khoa Công trình - Trường đại học Giao thông vận cùng Trung tâm Công nghệ GTC tải gửi tới các bạn Sinh viên trường ĐH GTVT khoá học miễn phí Xây dựng Cầu Dây văng.

 

Khoá học được Các kỹ sư của công ty IHI (công ty đã xây dựng cầu Bính, cầu Nhật Tân) trực tiếp giảng dạy. Bài giảng sẽ được trình bày bằng tiếng Anh, có phiên dịch người Việt của công ty IHI dịch sang tiếng Việt)

Thời gian:

  • Bài giảng thứ nhất: Sáng ngày 23/12/2016 (thứ 6), từ 8:00 đến 11:30;
  • Bài giảng thứ hai: Sáng ngày 24/12/2016 (thứ 7), từ 8:00 đến 11:30;
  • Thuyết trình và thi đồ án: Sáng ngày 14/1/2017 (thứ 7), từ 10:00 đến 12:00;

Mục đích:

- Hiểu biết chung về trình tự dự án Cầu dây văng

- Bao gồm thiết kế thẩm mỹ, thiết kế sơ bộ, chế tạo, xây dựng, tiến độ dự án và

- Có được các kỹ năng trình bày thông qua các bài tập.

Giáo trình

Khóa học này nhằm mục đích giúp sinh viên học về trình tự kỹ thuật của dự án Cầu dây văng bao gồm thiết kế thẩm mỹ, thiết kế sơ bộ, chế tạo, xây dựng, bảo trì và tiến độ dự án. Các bài giảng sẽ được tiến hành tương tác bằng cách chia lớp học thành các nhóm. Vào cuối mỗi bài giảng, mỗi nhóm sẽ lên kế hoạch và đề xuất một dự án xây dựng Cầu dây văng mới. Việc đánh giá này phải bao gồm ít nhất là các bản vẽ thiết kế thẩm mỹ và kế hoạch xây dựng chung. Và dự án tốt nhất sẽ được lựa chọn vào cuối mỗi lớp học.

Các chủ đề nghiên cứu

1. Giới thiệu

a. Các nguyên tắc cơ bản về Cầu dây văng b. Lịch sử và tương lai c. Phân loại Cầu dây văng d. Một số Cầu dây văng tiêu biểu trên thế giới e. Kỹ năng thuyết trình và thi đồ án

2. Ý tưởng thiết kế và thẩm mỹ

a. Yêu cầu rõ ràng về kết cấu b. Thiết kế thẩm mỹ c. Ý tưởng thiết kế d. Phân tích e. Khí động học và Động đất

3. Thiết kế chi tiết và Chế tạo

a. Thiết kế Tháp b. Thiết kế Dầm, Neo cáp và Cáp văng c. Thiết kế và lựa chọn các phụ kiện d. Chế tạo Dầm và Hộp neo cáp e. Chế tạo Cáp văng

4. Tiến độ xây dựng và tiến độ dự án

a. Biện pháp thi công b. Thi công Trụ tháp, Dầm và Cáp văng c. Thiết kế và phân tính quá trình thi công d. Kiểm soát hình học e. Tiến độ xây dựng

5. Bảo trì và các hạng muc khác

a. Công tác bảo trì b. Hệ thống quan trắc c. Hệ thống điện d. Công tác sửa chữa e. Các hạng mục khác

6. Dựa án Xây dựng cầu Nhật tân, dự án Sửa chữa cầu Bính

a. Tổng quan b. Thiết kế c. Thi công

7. Thuyết trình và thi đồ án

Mời các bạn đăng ký trực tiếp theo mẫu dưới đây:

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Trung tâm Công nghệ GTC

Phòng 106 nhà N1 - Trường Đại học Giao thông vận tải

Tel: 04.3990.7530   Mobile: 0914346899

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.